Ehkäisy ja perhesuunnittelu

Perhesuunnitteluneuvonnan perustehtävä on seksuaaliterveyden edistäminen, ehkäisytietouden antaminen ja sopivan ehkäisyn löytäminen sitä tarvitseville asiakkaille.

Asiakasta tuetaan ja ohjataan vastuulliseen seksuaalikäyttäytymiseen.

Perhesuunnitteluneuvonta on tarkoitettu kaikille hedelmällisessä iässä oleville asiakkaille. Vastaanotolla neuvotaan ehkäisyn valinnassa ja raskauden suunnittelussa sekä ohjataan tahattomasta lapsettomuudesta kärsiviä perheitä.

Toimintaan sisältyy ehkäisyn aloitus ja seuranta sekä ongelmatilanteiden selvittely.

Ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolan terveydenhoitajaan voit olla yhteydessä Omasoten kautta tai puhelimitse. Ehkäisyasioissa koululaiset ja opiskelijat voivat olla yhteydessä myös oman oppilaitoksensa terveydenhoitajaan.