Asumisterveys

Terveydensuojelulain mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.

Rakennuksen omistajan tulee huolehtia rakennuksen kunnossapitotoimista siten, ettei huoneisto aiheuta sen käyttäjille terveyshaittaa. Asukkaan epäillessä terveyshaittaa tulee hänen ottaa ensisijaisesti yhteyttä asunnon omistajaan tai taloyhtiön isännöitsijään. Huoneiston omistaja on velvollinen poistamaan huoneistossa olevat ja asumisterveyttä heikentävät epäkohdat. Mikäli huoneiston omistaja ei ole asukkaan pyynnöistä huolimatta ryhtynyt tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin, voi asukas ottaa yhteyttä alueensa terveystarkastajaan.

Terveystarkastajan ensimmäinen käyntikerta on maksuton. Jos asian hoitaminen vaatii lisäkäyntejä tai -selvityksiä, peritään niistä kustannuksia vastaava maksu. Terveystarkastaja ei tee huoneistojen kuntoarvioita; tarkastuksia ja niiden vaatimia lisätoimenpiteitä tehdään ainoastaan tapauksissa, joissa on perusteltu syy epäillä huoneiston aiheuttavan sen käyttäjille terveyshaittaa. Asuntokauppaan liittyvästä kosteus- tai homevaurioiden korvausvelvollisuudesta saat lisätietoa kuluttajaneuvojalta. 

Lisätietoa eri aihealueilta:

Asumisterveysasioita käsittelevien terveystarkastajien puhelinnumerot kunnittain:

  • Kajaani, Paltamo, Ristijärvi                  044 7100 831
  • Kuhmo, Sotkamo                                 044 7970 303 
  • Hyrynsalmi, Puolanka, Suomussalmi  044 7773 052  
  • Meluasiat koko alueella                       044 7970 303/ 044 7970 304