Asiakirjojen tilaaminen

Omien asiakirjojen tilaaminen

Jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevasta viranomaisen asiakirjaan tallennetuista tiedoista. Lisäksi alaikäisen huoltajalla on oikeus saada lapsensa tiedot, ellei jo varttuneempi lapsi ole niiden luovutusta kieltänyt. Jos pyydät samoja tietoja ja niiden antamisesta on kulunut aikaa vähemmän kuin yksi vuosi,  tiedon antamisesta kopiona tai tulosteena peritään maksu seuraavasti:
- ensimmäiseltä sivulta 6,65 e (sis. alv 24 %)
- kultakin seuraavalta sivulta 0,12 e (sis. alv 24 %)

 

Potilasasiakirjojen tilaaminen

Omat potilastiedot kannattaa ensisijaisesti katsoa valtakunnallisesta potilastiedon arkistosta. Kainuun sotessa on 4.11.2014 alkaen tallennettu Kanta-arkistoon. Tietoa voi pyytää myös hoidon tai vastaanottokäynnin yhteydessä. Tai tilata oheisella potilaskertomuskopioiden pyyntö lomakkeella.

 

Asiakasasiakirjojen tilaaminen

Omat asiakastiedot voi tilata oheisella asiakastietojen kopioiden pyyntö lomakkeella.

 

Lähiomaisen oikeus tietoihin

Potilaan/asiakkaan lähiomaiset tai muut läheiset eivät pääsääntöisesti ole oikeutettuja omaisensa asiakirjoihin. Tietoja voidaan luovuttaa heille vain potilaan/asiakkaan kirjallisella suostumuksella. Ellei potilas/asiakas pysty sairautensa tai tilansa vuoksi antamaan lupaa, potilastietoja voidaan antaa vain lähiomaiselle, jollei ole syytä olettaa, että potilas näin kieltäisi menettelemästä. Asian hoitamisen kannalta vain välttämättömät tiedot voidaan antaa. Pyynnössä on aina mainittava tietojen käyttötarkoitus.

Lähiomaisia ovat potilaslakiin liittyvän hallituksen esityksen (HE 185/1991) mukaisesti aviopuoliso, lapset, vanhemmat ja sisarukset. Muu läheinen voi olla potilaan avopuoliso, muu potilaan kanssa pysyvästi asuva henkilö tai läheinen ystävä.

Tietojen saaja ei saa käyttää tai luovuttaa tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

 

Vainajan tietojen luovuttaminen

Potilaslain 13 § 3 momentin 5 kohdan mukaan kuolleen henkilön elinaikaisia potilastietoja voidaan luovuttaa vain siinä laajuudessa kuin ne ovat välttämättömiä niitä pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten. Pyynnössä on aina mainittava tietojen käyttötarkoitus. Tietoja voi tilata oheisella pyyntö vainajan tietojen luovuttamisesta lomakkeella. Tiedon antamisesta kopiona tai tulosteena peritään maksu seuraavasti:
- ensimmäiseltä sivulta 6,65 e (sis. alv 24 %)
- kultakin seuraavalta sivulta 0,12 e (sis. alv 24 %)