Arkisto- ja tietosuojapalveluiden lomakkeet

Olemme ottaneet käyttöön sähköiset tietopyyntölomakkeet. Sähköistä pyyntöä varten potilaan/asiakkaan tulee ensin rekisteröityä Suomi.fi-viestit-palvelun käyttäjäksi verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla osoitteessa: https://suomi.fi/viestit  

Suomi.fi-viestit-palvelun käyttäjäksi rekisteröitymisen jälkeen täytetään sähköinen pyyntölomake. Tiedot lähetetään pyytäjälle paperikopioina. Tiedot voi edelleen pyytää myös paperisella tietopyyntölomakkeella.

 

Terveydenhuollon tietopyyntölomakkeet Sosiaalihuollon tietopyyntölomakkeet

Kun haluat kopiot omista tai huollettavasi potilastiedoista

    Linkki sähköiseen kopiopyyntölomakkeeseen

Kun haluat tarkastaa omasi tai huollettavasi potilasrekisteritiedot

    Linkki sähköiseen tarkastuspyyntölomakkeeseen

Kun haluat pyytää korjaamaan potilasrekisterin tietoja

    Linkki sähköiseen korjauspyyntölomakkeeseen

Kun haluat tarkastaa omasi tai huollettavasi potilasrekisterin loki- ja luovutustiedot

    Linkki sähköiseen tietopyyntölomakkeeseen

Kun haluat selvittää onko omasi tai huollettavasi potilastietojen käsittely ollut asianmukaista

 

Kun haluat kopiot omista tai huollettavasi asiakastiedoista (rastita vain ne palvelut,
joita olet käyttänyt)

     Linkki sähköiseen kopiopyyntölomakkeeseen

Kun haluat tarkastaa omasi tai huollettavasi asiakasrekisteritiedot

    Linkki sähköiseen tarkastuspyyntölomakkeeseen

Kun haluat pyytää korjaamaan asiakasrekisterin tietoja

     Linkki sähköiseen korjauspyyntölomakkeeseen

Kun haluat tarkastaa omasi tai huollettavasi asiakasrekisterin loki- ja luovutustiedot

    Linkki sähköiseen tietopyyntölomakkeeseen

Kun haluat selvittää onko omasi tai huollettavasi asiakastietojen käsittely ollut asianmukaista

 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluille yhteiset tietopyyntölomakkeet

Kun haluat asianosaisena toista henkilöä koskevia asiakas- tai potilastietoja

Kun haluat saada kuolleen henkilön asiakas- tai potilastietoja

Kun haluat antaa suostumuksen asiakas- tai potilastietojesi luovuttamiseen
toiseen toimintayksikköön tai hankkimiseen toisesta toimintayksiköstä

Kun haluat valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan asioitasi Kainuun soten sosiaali- ja terveyspalveluissa

Kun haluat peruuttaa antamasi valtakirjan