Ilmoitus vaaratapahtumasta

Omassa tai omaisenne hoidossa tapahtuneesta virheestä tai vaaratilanteesta, voitte täyttää alla olevasta linkistä avautuvan sähköisen vaaratapahtumailmoituksen. Ilmoitus käsitellään luottamuksellisesti ja potilasturvallisuutta kehitetään tehtyjen ilmoitusten pohjalta.

Sähköinen ilmoitus hoidossa tapahtuneesta vaaratilanteesta 

Ohjeita palautteen antamiseen

  • Palautteen voi antaa nimettömänä tai omilla nimi/yhteystiedoilla.
  • Palautteeseen ei saa laittaa henkilötunnusta tai luottamuksellista tietoa omasta tai toisen hoidosta. 
  • Varattuja aikoja tutkimuksiin, hoitoihin tai palveluihin ei voi perua palautelomakkeella.
  • Palautejärjestelmän kautta ei voi varata aikoja tutkimuksiin, hoitoihin tai palveluihin.
  • Tietosuojasyistä henkilökohtaista hoitoa koskeviin kysymyksiin ei vastata palautejärjestelmän kautta
     

Vaaratilanneilmoitus ei ole virallinen muistutus hoitovirheiden osalta. Jos hoitoa tai kohtelua koskeva ongelma on mielestänne vakava, teillä on lakisääteinen oikeus tehdä asiasta muistutus, kantelu tai potilasvahinkoilmoitus, joka osoitetaan yksikön terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle tai potilasasiamiehelle. Voitte olla tarvittaessa yhteydessä potilasasiamieheen tai sosiaaliasiamieheen.

Vaaratilanne sairaalassa, potilaan / läheisen ilmoitus (HaiPro-rekisterin osarekisteri)