Iän Iloinen Kainuu 2030 - Ikääntymispoliittinen strategia

Iän iloinen Kainuu 2030 laadittiin Kainuun ikääntymispoliittinen strategia-hankkeessa. Moni tuntee hankkeen myös työnimellä Plussan puolelle!, josta vuoden mittaan kehittyi Iän iloinen. Iän iloinen Kainuu 2030 ohjaa kainuulaisia tekemään tavoitteellista yhteistyötä, jotta voimme ikääntyessämme edelleenkin elää hyvää elämää Kainuussa.

Strategiatyössä etsittiin yhteiset arvot, linjat ja visio toiminnalle. Eri toimijoiden yhteistyössä ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallinnoimana laadittava strategia on ennakoiva työväline, joka ulottuu vuoteen 2030. Heinäkuussa 2012 päättyvässä hankkeessa laaditaan strategian lisäksi ensivaiheen toteutusohjelma.

Strategian avulla luodaan hyviin valintoihin ja kainuulaisten osallisuuteen kannustavaa toimintaympäristöä. Hankkeen teemoina ovat koti ja asuinympäristö, työ ja elinkeinoelämä sekä liikunta, kulttuuri ja sosiaali- ja terveyspalvelut. Ikääntymisestä tulee voimavara niiden kohdatessa (ks. kuvio). Strategiaa laadittaessa tärkeitä osallisia ovat kaikki kainuulaiset, oman elämänsä asiantuntijat. Ikääntyminen on voimavara silloin, kun ikääntyvät ovat itse osallisina toiminnassa. Kaikki me ikäännymme, kuten kuva sivun ylälaidassa muistuttaa.

Strategiatyöstä pääosa kohdistuu 40-64-vuotiaisiin, loput tätä vanhempiin. Keski-iässä ehtii tehdä paljon tulevien vuosikymmenten hyväksi. Terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen lisäävät hyvinvointia ja vähentävät palveluiden tarvetta. Lisäksi etsitään ratkaisuja esimerkiksi palveluiden tuottavuuden tehostamiseen. Tärkeitä ovat sosiaaliset innovaatiot eli asioiden tekeminen asiakaslähtöisemmin ja fiksummin, työelämän laatu ja tekniset ratkaisut.  

KIITOS KAIKILLE KAINUULAISILLE YHTEISTYÖSTÄ! 

Strategiaan liittyviä asioita voitte jatkossa tiedustella kehittämisjohtaja Marita Pikkaraiselta, marita.pikkarainen@kainuu.fi, puh. 044 710 0862