Hyvinvointialue - päätökset ja organisaatio

Hy­vin­voin­tia­lueil­la on alue­val­tuus­to, jo­ka va­li­taan alue­vaa­leil­la nel­jän vuo­den toi­mi­kau­dek­si. Val­tuus­to käyt­tää ylin­tä pää­tös­val­taa ja päät­tää hy­vin­voin­tia­lueen toi­min­nas­ta, pal­ve­luis­ta ja nii­den ta­lou­des­ta.  

Alue­val­tuus­to aset­taa puo­les­taan alue­hal­li­tuk­sen ja muut toi­mie­li­met se­kä va­lit­see hy­vin­voin­tia­lueel­le joh­ta­jan. Alue­hal­li­tus ja -joh­ta­ja se­kä muut hy­vin­voin­tia­lueen vir­ka­mie­het vas­taa­vat hy­vin­voin­tia­lueen käy­tän­nön toi­min­taa ja hal­lin­toa. 

Alue­val­tuus­to­jen toi­mi­kau­si käyn­nis­tyy maa­lis­kuus­sa 2022. 

Tietoja luottamustoimielimistä ja päätöksistä löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta

Aluehallitus     
jäsenet varajäsenet puolue
Heikki Huotari pj Salla Heikkinen Keskusta
Heli Moilanen 1. vpj. Seppo Nyman Keskusta
Johanna Sorri Seija Lukkarinen Keskusta
Harri Peltola Paavo Oikarinen Keskusta
Esa Ahonen Marjatta Immonen Keskusta
Aki Räisänen Terttu Huttu-Juntunen Vasemmisto
Saara Karjalainen Raili Myllylä Vasemmisto
Airi Mäkinen Juhani Seppänen Kokoomus
Anne Kemppainen (vihr.) Jaakko Mikkola (kd) Vaaliliitto vihr./kd
Marika Tuomela Hannu Korhonen Perussuomalaiset
Markku Oikarinen 2. vpj. Raimo Piirainen SDP

 

Välikaisen valmistelutoimielimen kokousasiakirjat ovat saatavilla Kainuun soten asiakirjajärjestelmästä. Hyvinvointialueen asiakirjat (15.3. kokouksesta alkaen) löytyvät nyt täältä

Poliittisen seurantaryhmän pöytäkirjat

 

 

 pöytäkirja 2/21

 muistio 1/21

 

Aluevaalilautakunnan pöytäkirjat

 

 

 

 

Muut päätökset