Hyvinvointi hakusessa - riippuvuus riskinä -hanke

Lapissa ja Kainuussa 2013 - 2015

Päihde- ja mielenterveyspalveluketjujen, kuntoutusyhteistyön ja työmenetelmien kehittämishankkeen  "Hyvinvointi hakusessa - riippuvuus riskinä" tavoitteena on lisätä päihderiippuvuusriskissä olevien sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia ja osallisuutta, edistää omaehtoista hyvinvoinnin lisäämistä sekä parantaa työntekijöiden päihdeosaamista sekä päihdepalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.

STM:n Kaste-ohjelmaan sisältyvä kehittämishanke toteutetaan Lapin maakunnassa, 18 kunnan alueella sekä Kainuussa, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään kuuluvissa kunnissa: Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo sekä Suomussalmi. Kainuussa keskitytään lapsiperheiden ja nuorten päihdepalveluprosessien kehittämiseen. Tarkennettu hankesuunnitelma on luettavissa osoitteessa: http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet.

Hyvinvointi hakusessa - riippuvuus riskinä - hankkeen tavoitteena Lapissa ja Kainuussa on lisätä päihderiippuvuusriskissä olevien sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia ja osallisuutta, edistää omaehtoista hyvinvoinnin lisäämistä sekä parantaa työntekijöiden päihdeosaamista sekä päihdepalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.

Kainuun hankeosion tavoitteena on ottaa käyttöön ja juurruttaa Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen toimintamalli organisaatioiden olemassa oleviin rakenteisiin, johtamiseen ja käytäntöön. Kehittämisen pääprosessit ovat 1) nuorten päihdetyöryhmä, joka alueellisen ja konsultoivan verkostotyöskentelyn avulla antaa ammatillista tukea olemassa oleville ja/tai muodostuville tapauskohtaisille hoitaville työryhmille sekä 2) ehkäisevän päihdetyön matalan kynnyksen toimintojen/palvelujen kehittäminen ja koordinointi yhteistyössä eri toimijoiden (mm. järjestöt) kanssa kunnissa. Hankkeen aikana kehitetään organisaatioon päihdeosaamisen geneerinen malli, kuvataan nuorten päihdehoitoketju ja toteutetaan ulkoinen arviointi.

Hankkeen kesto: 1.3.2013 - 30.9.2015
Budjetti: yhteensä Lappi ja Kainuu 1 050 000 €
Rahoittaja: STM 75 %
Projektipäällikkö: Nina Peronius

Hankkeen henkilöstö Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä:

projektipäällikkö (osa-aikainen) / terveyden edistämisen suunnittelija Saara Pikkarainen
projektisihteeri (25 %) Anna-Mari Karjalainen
projektityöntekijät Pia Kovalainen, Eija Pitkänen ja Veera Valtanen

Ohjausryhmä, Kainuun soten jäsenet:

kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen (vars.) ja sosiaalialan erikoissuunnittelija Marja-Liisa Ruokolainen (vara), perhepalvelupäällikkö Terttu Huttu-Juntunen (vars.) ja lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelujen ylihoitaja Marja-Liisa Haataja (vara). Varsinainen ja varajäsen kutsutaan ohjausryhmän kokoukseen.

Projektiryhmä: 

Marja-Liisa Haataja, ylihoitaja 
Terttu Huttu-Juntunen, perhepalvelupäällikkö
Jukka Mäkelä, sairaanhoitaja
Marita Pikkarainen, kehittämisjohtaja 
Jukka Pulkkinen, osastonhoitaja
Marja-Liisa Ruokolainen, sosiaalialan erikoissuunnittelija 

Hankkeen työryhmä: moniammatillinen työryhmä, jossa on edustajia soten eri tulosalueilta, kuntien varhaiskasvatuksesta, nuoriso- ja etsivästä nuorisotyöstä, kuratiivisesta työstä, opiskelijaterveydenhuollosta sekä järjestöistä, Pohjois-Suomen AVI:sta ja kokemusasiantuntija. Työryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja sitä voidaan täydentää tarvittaessa.