Hankintapäätös

Aikuissosiaalipalvelujen vastuualuepäällikkö:

 

Hallintojohtaja:
 

Hallintoylilääkäri:

Vs. Henkilöstöjohtaja:

Kehitysvammayksiköt, palvelupäällikkö:


Kuntayhtymän johtaja:

Lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelu, vs. vastuualuepäällikkö:

Vs. perhepalvelujohtaja:

Sairaala-apteekkari:


Vs. terveysjohtaja:


Tietohallintojohtaja:


Vanhuspalvelut,
Palveluohjaus ja ostopalvelut vastuualueen vastuualuepäällikkö:


Ympäristöterveysjohtaja:

Aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito: