Hankintapäätös

Vastuualuepäällikkö, Aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito:

Hallintojohtaja:

Henkilöstöjohtaja:

Hygieenikkoeläinlääkäri:

Ikäihmisten palvelut:

Ikäihmisten kotona asumista tukevat palvelut, palvelupäällikkö:

Johtava hammaslääkäri:

Johtava sosiaalityöntekijä, vammaispalvelut

Johtajaylilääkäri:

Kehittämisjohtaja:

Kiinteistöpäällikkö:

Kuljetuspäällikkö:

Kuntayhtymän johtaja:

Ravitsemis- ja laitoshuollon päällikkö:

Sairaalainsinööri:

Terveysjohtaja:

Tulosaluejohtaja, hyvinvointipalvelut:

Vs. talousjohtaja:

Tietohallintojohtaja:

Vammaispalveluiden vastuualuepäällikkö:

Vastuualuepäällikkö (aikuissosiaalipalvelut)

Vastuualuepäällikkö, aikuisten somaattinen esh: 

Vastuualuepäällikkö, (diagnostiset ja hoidolliset tukipalvelut):

Vastuualuepäällikkö, (lasten ja perheiden terveyspalvelut):

Ylilääkäri, terveyskeskuspalvelut: 

Ympäristöterveysjohtaja: