Hankintapäätös

Aikuissosiaalipalvelujen vastuualuepäällikkö:

Hallintojohtaja:
 

Hallintoylilääkäri:

Laite- ja logistikkaapalvelut, vastuualuepäällikkö:

Talousjohtaja:


Henkilöstöjohtaja:


Kuntayhtymän johtaja:


Vs. perhepalvelujohtaja:

Vs. terveysjohtaja:

 

Tietohallintojohtaja:


Vanhuspalvelut,

Palveluohjaus ja ostopalvelut vastuualueen vastuualuepäällikkö:


Ympäristöterveysjohtaja:
 

Aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito: