Hankinnat

Hankintayksikkö

Kainuun soten hankintayksikkö kilpailuttaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimusta annetuin lain mukaiset hankinnat sekä muutkin yli 15000,00 euron arvoiset hankinnat. Hankintayksikön tehtäviin kuuluu mm. tarjouspyynnön laatiminen yhdessä hankinnan omistajan kanssa, tarjousten vertailuun ja hankintapäätösesityksen tekemiseen osallistuminen sekä hankintapäätöksen ilmoittaminen ja hankintapäätöksen lainvoimaisuuden jälkeen hankintasopimuksen allekirjoittamisen valvonta. 

Alle 15.000,00 euron arvoiset hankinnat hoitaa materiaalipalvelut.

 

Yhteystiedot:

Merja Kemppainen hankintasuunnittelija, 040 688 4160, sähköposti merja.j.kemppainen@kainuu.fi 

Yleissähköposti hankintatoimisto@kainuu.fi