Hammashoito - hallinto

Anni Temonen
vas­tuua­lueen pääl­lik­kö,
joh­ta­va ham­mas­lää­kä­ri  
puh. 044 7970413  
anni.temonen@kainuu.fi

Su­san­na Mik­ko­nen
osas­ton­hoi­ta­ja
puh. 044 7974240 
su­san­na.mik­ko­nen@kai­nuu.fi 

Eliak­sen­tie 1 A
87200 Ka­jaa­ni