Hallitus

Hallituksen tehtävät (hallintosääntö 28 §) 

Hallituksen tehtävistä on säädetty perussopimuksessa ja kuntalaissa.

- Hallitus toimii sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöjen mukaisena monijäsenisenä toimielimenä

- Hallituksen tulee arvioida järjestämiensä palvelujen tehokkuutta, laatua ja vaikuttavuutta. Seurannan ja arvioinnin perusteella hallituksen tulee järjestää palvelut kokonaisvaikuttavuudeltaan tehokkaimmalla tavalla joko omana toimintana tai ulkopuolisina hankittavina palveluina.

- Lisäksi hallituksen tehtävänä on huolehtia yhteistyöstä palvelujen käyttäjien, jäsenkuntien, alan tutkimus- ja koulutuslaitosten sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

- Hallituksen tehtävänä on käsitellä kuntayhtymän toimintaa ja taloutta koskevat kuukausi- ja osavuosikatsaukset sekä päättää toimenpiteistä, joihin ne antavat aihetta. Hallitus raportoi samalla jäsenkunnille. 

- Hallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja antaa ohjeet sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta. Hallitus antaa raportin todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. 
 

Hallituksen kokoonpano

Varsinaiset jäsenet:

Raili Myllylä, VAS
Tapani Kemppainen, KESK
Jussi Y. Hyry, PS
Aila Alasalmi, KESK
Elina Kurikka KOK
Pekka Heikkinen, KESK
Mauri Piirainen, VAS
Ilkka Horto, SDP
Annikki Hakkarainen, KESK
Pirjo Ritakallio-Knuutinen, PS
Paavo Oikarinen, KESK
Pirjo Heikkinen, KESK
Juhani Seppänen, KOK
Anna-Kaarina Uusitalo, KESK

Varajäsenet:

Aki Räisänen, VAS    
Taisto Keränen, KESK
Janne Suutari, PS
Maarit Ojavuo, KESK
Tiina Sarparanta, KOK
Matti Pääkkönen, KESK
Raili Tervo, VAS
Eero Keränen, SDP
Helmi Kemppainen, KESK
Marja Kokkonen, PS
Mauno Heikkinen, KESK
Eila Jokelainen-Keränen, KESK
Kimmo Laine, KOK
Mari Haapalainen, KESK

Kainuun soten hallituksen yhteystiedot:Sihteeri:

Sanna Piirainen
hallintosihteeri
puh. 044 710 1249
sanna.h.piirainen@kainuu.fi