Ensihoito - Yksikön esittely opiskelijoille

Ensihoidon yksiköitä sijaitsee Kaikissa Kainuun kunnissa

Kaikissa Kainuun kunnissa on vähintään yksi ensihoidon yksikkö. Kaikki yksiköt ovat varustukseltaan ja henkilökunnan koulutukselta ns. hoitotason yksikköjä.

Tavallisimmat asiakkaat/potilaat, paikkamäärä

Ensihoito tehtävänä on tuottaa laadukasta ensihoitoa akuutisti sairastuneille. Tehtävät vaihteleva kiireellisestä kiireettömään ja ovat potilaasta riippuen hyvinkin erilaisia. Ensihoidon tehtävän syynä voi olla kaikkea yleiskunnon laskusta vakaviin peruselintoiminnan häiriöihin. Ensihoidon perustehtävänä on hoidontarpeen arviointi ja potilaan hoidon aloittaminen sairaalan ulkopuolella. Ensihoidolla pyritään ylläpitämään ja vakauttamaan potilaan elintoimintoja sairaalaan ulkopuolella. Suuri osa tehtävistä on myös potilaan ohjausta.

ensihoito, ambulanssi, helikopteri
ensihoito, ambulanssi, helikopteri

Henkilökunta

Ensihoidon yksiköissä työskentelevät ensihoitajat, Sairaanhoitajat ja lähihoitajat. Kaikilla työntekijöillä on ensihoitoon suuntautuva koulutus. Ensihoito toimii Kainuun kaikissa kunnissa ja toimintaa organisoidaan ensihoitokeskukselta, joka sijaitsee Kajaanissa. Ensihoidon vastuulääkärinä toimii Marko Hoikka ja ensihoitopäällikkönä Jukka Angerman. Lisäksi meillä on kolme ensihoidonesimiestä.

ensihoito
ensihoito

Opiskelijat

Ensihoitaja AMK, Sairaanhoitaja AMK, Lähihoitaja (ensihoito)

Ensihoito harjoittelupaikkana

Ensihoito on erinomainen harjoittelupaikka sinulle, jos haluat oppia hoidontarpeen arviointia ja vakavasti sairaanpotilaan hoitamista ensitilanteessa, etkä kuitenkaan kaihda rauhallisempiakaan kohtaamisia ihmisten kanssa. Jos olet aktiivinen ja pidät itsesi haastamisesta. Ensihoidossa opit toimimaan kiireellisessä tilanteessa ja opit tekemään päätöksiä itsenäisesti ja osana tiimiä.

 

Tervetuloa oppimaan!

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Ensihoito

Sotkamontie 13

87300 Kajaani

 

Yksikön esimies ja yhteystiedot

 

Päivi Heikkinen

päivi.e.heikkinen@kainuu.fi

puh. 044 797 0602

Kajaani, Vuolijoki

Tarja Matilainen

tarja.matilainen@kainuu.fi

puh. 044 735 9358

Sot­ka­mo, Kuh­mo, Pal­ta­mo

Johanna Mourujärvi

johanna.mourujarvi@kainuu.fi

puh. 044 750 2720

Suo­mus­sal­mi, Hy­ryn­sal­mi, Ris­ti­jär­vi,

Puo­lan­ka

 

Opiskelijavastaavat

opiskelijavastaavat@kainuu.fi

Päivitetty 15.7.2020