Ennakkotiedot työterveyshuollon toiminnasta

Työterveysyhteistyön käynnistäminen vaatii tiettyjä lakisääteisiä toimenpiteitä sekä asiakkaalta että työterveyshuollon yksiköiltä Kela korvausten saamiseksi.