Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan tärkein tehtävä on suojata kuluttajaa elintarvikkeiden aiheuttamilta terveyshaitoilta ja taloudellisilta tappioilta. Elintarvikevalvonta valvoo elintarvikkeiden valmistusta, kuljetusta, myyntiä, tarjoilua, markkinointia ja muuta käsittelyä sekä maasta vientiä ja maahan tuontia.

Kainuun soten toimialueella tarkastustoiminnasta vastaavat pääosin terveystarkastajat, joiden toimipisteitä löytyy viidestä kunnasta. Eläinlääkintähuollon vastuualue osallistuu elintarvikevalvontaan tarkastamalla alkutuotantopaikkoja ja eläinperäisiä tuotteita käsitteleviä tuotantolaitoksia. Valvontaa toteutetaan suunnitelmallisesti tekemällä tarkastuksia, ottamalla näytteitä sekä neuvomalla ja ohjaamalla toimijoita.

Lisätietoa:
Elintarvikehuoneiston perustaminen ja alkutuotanto
Hygieniaosaaminen (ts. hygieniapassi)
Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja elintarvikkeiden tilapäismyynti
Omavalvonta 
Ruokamyrkytys

Elintarvikevalvonnan ilmoituslomakkeet löytyvät em. asiakokonaisuuksien yhteydestä. Jos lomakkeet eivät avaudu tai ne toimivat puutteellisesti voi ilmoituslomakkeita tilata myös oman alueen valvonnasta vastaavalta terveystarkastajalta.