Elintarvikehuoneiston perustaminen ja ilmoituksenvarainen toiminta

Toiminnanharjoittaja tulee tehdä ilmoitus viimeistään 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus tulee tehdä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta ja toimijan vaihtumisesta. Terveysvalvonta käsittelee ilmoituksen ja merkitsee ilmoitetut tiedot valvontakohdetietokantaan. Ilmoituksen tekijälle lähetetään todistus ilmoituksen käsittelystä. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksutaksan mukainen käsittelymaksu. Toimija palauttaa ilmoituksen liitteineen kyseisen alueen valvonnasta vastaavalle terveystarkastajalle. Toimijalla tulee olla myös omavalvontasuunnitelma, mutta sitä ei tarvitse hyväksyttää valvontaviranomaisella.

Ilmoitukset ja lomakkeet

Eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevä laitos tulee hyväksyttää hygieenikkoeläinlääkärillä ennen toiminnan aloittamista. Tarkempia tietoja elintarvikehuoneiston perustamisesta saat alueesi terveystarkastajalta. Toimijan tulee huomioida myös muiden viranomaisten toiminnalle asettamat vaatimukset.

Alkutuotanto
Alkutuotannolla tarkoitetaan alkutuotannon tuotteiden tuotantoa, kasvatusta ja viljelyä. Siihen kuuluvat myös sadonkorjuu, lypsäminen, eläintuotannon vaiheet ennen teurastusta, kalastus, metsästys ja luonnonvaraisten tuotteiden kerääminen. Alkutuotantoa ovat esimerkiksi maidon- ja lihantuotanto, lihakarjan kasvatus, hunajantuotanto, kalastus ja kalanviljely, kasvisten ja hedelmien sekä viljan ja sienten viljely, luonnonvaraisten marjojen ja sienten keräily sekä metsästys.

Toimijan on ilmoitettava alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus ei koske luonnonvaraisten tuotteiden kerääjiä eikä metsästäjiä.

Ilmoitukset ja lomakkeet

Mikäli alkutuotantopaikan yhteydessä tapahtuva elintarvikkeiden käsittely on luonteeltaan ja laajuudeltaan sellaista, ettei kyseessä ole pelkkä alkutuotanto (esim. tuotteet pakataan tai niitä jatkojalostetaan) on  toiminnasta tehtävä elintarvikelain mukainen ilmoitus (kts. edellä). Alkutuotannon tuotteiden vähäisen luovutuksen suoraan kuluttajalle katsotaan kuuluvan alkutuotantoon, eikä siitä enää tarvitse tehdä erillistä elintarvikehuoneistoilmoitusta.

Lisätietoja alkutuotannon valvonnasta antavat hygieenikkoeläinlääkäri 044 7056 148 (maidon-, lihan-, hunajan ja kananmunientuotanto sekä kalastustuotteet) ja terveystarkastaja 044 7970 303 (marja-, kasvis- ja juurestuotanto).

Elintarvikehuoneistolle asetettavat vaatimukset
Lisätietoa elintarvikehuoneistoille ja toiminnalle asetetuista vaatimuksista löydät Ruokaviraston sivuilta: