Eläinlääkäripalvelujen asiakasmaksut

Eläinlääkäri veloittaa hoitotoimenpiteistä kunnallisen eläinlääkäritaksan mukaisen maksun. Eläinlääkärin palkkion suuruus määräytyy kunnallisen eläinlääkäritaksan mukaan (Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus).

Eläinlääkintähuoltolain (765/09) 21 § mom. mukaan kunta voi periä ns. klinikkamaksun kotieläimen omistajalta tai haltijalta kunnan järjestämistä toimitiloista ja työvälineistä sekä avustavan henkilökunnan palkkauksesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi silloin, kun kotieläintä hoidetaan eläinlääkärin vastaanotolla.

Maksun peruste

Maksun suuruus
(sis. alv 24 %)

Klinikkamaksu:
Kajaani, Sotkamo ja Suomussalmi

- vastaanotolla ei tehdä toimenpidettä, josta
eritään toimenpidemaksu (rokotukset, loishäädöt, tms.)
- potilaalle tehdään toimenpide, josta peritään toimenpidemaksu

Klinikkamaksu: 
Paltamo, Kuhmo, Puolanka, Hyrynsalmi, Vuolijoki 

Laitemaksu, röntgen

Laitemaksu, ultraäänitutkimus

Laitemaksu, verianalyysi
- sysmex/ ScilVetABC
- reflovet pika-analysaattori
- muut analysaattorit

Laitemaksu, Start analysaattori

Laitemaksu, CRP (koira)

Laitemaksu, Haptoglobiini (kissa)

Laitemaksu, Vetscan

 


7 e

10 e


5 e

5 e/ kuva

5 e


5 e/ näyte
5 e/ näyte
1,3 * tarvikekulujen hinta

13 e/ näyte

13 e/ näyte

15 e/ näyte

5 e/ näyte

Maksun perii eläimen omistajalta tai haltijalta vastaanotolla työskentelevä eläinlääkäri. Maksua ei peritä, jos eläimen omistajalla on esittää kuitti aiemmin peritystä klinikkamaksusta ja kysymyksessä on kahden kuukauden sisällä saman yksittäisen eläimen jatkohoidosta. Hoidettaessa useita saman omistajan eläimiä samalla käyntikerralla, peritään vain yksi klinikkamaksu. Myös pentuetarkastuksista peritään vain yksi maksu. 

Taulukossa esiteltyjen maksujen lisäksi eläinlääkäri perii kunnan eläinlääkäritaksan mukaiset palkkiot sekä syntyneet tarvike- ja lääkekustannukset. Klinikkamaksut perustuvat Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen päätökseen 21.12.2016 § 326.

Lisätietoja: Ympäristöterveysjohtaja Päivi Nykänen, p. 044 7100 830, paivi.nykanen@kainuu.fi