EtusivuTerveyspalvelut > Kainuun keskussairaala > Sisätaudit > Sisätautien poliklinikka

Sisätautien poliklinikka

Toimintaa ohjaavat arvot ovat ihmisyyden kunnioittaminen, luotettavuus, vastuullisuus ja tasavertaisuus. Sisätautien poliklinikka on ajanvarauspoliklinikka, joka tuottaa sisätautien erikoisalojen avohoitopalveluja Kainuun väestölle ja varusmiehille Kainuun hallintomallin mukaisesti. Potilaat tulevat poliklinikalle lääkärin lähetteellä terveysasemilta, yksityissektorilta tai muista sairaanhoitolaitoksista. Sisätautien osastoilla tutkittujen ja hoidettujen potilaiden kontrollikäyntejä voidaan ohjata myös poliklinikalle. Tavoitteena on toimia konsultaatiopoliklinikkana, jolloin jatkohoito toteutetaan pääasiassa avosektorilla. Hoidonporrastusohjeiston mukaisesti joidenkin potilasryhmien hoito kuuluu pitempiaikaisesti erikoissairaanhoitoon.

Sisätautien poliklinikka on jaettu erikoispoliklinikoihin:
  • sydäntautien poliklinikka
  • reumasairauksien poliklinikka
  • endokrinologian poliklinikka, mm. diabetes
  • munuaissairauksien poliklinikka
  • yleissisätautien poliklinikka, jossa hoidetaan mm. infektio- ja hematologiset potilaat
  • vatsatautien poliklinikka
  • syöpäsairauksien poliklinikka
Poliklinikalla korostuvat potilasohjaus ja yhteistoiminta potilaan ja hänen hoitoonsa osallistuvien yksiköiden ja eri ammattiryhmien kanssa. Keskeistä on tiivis yhteistyö avoterveydenhuollon henkilöstön kanssa.

Yhteystiedot:

 Puh.

Ajanvarauksiin liittyvät asiat klo 9-11 välisenä aikana puh. 08 6156 2305. Muissa asioissa klo 9-11 puh. 044 797 4840

 Osoite:

Kainuun keskussairaala
Sisätautien poliklinikka
Sotkamontie 13
87300   Kajaani

Viimeksi päivitetty : 17.10.2013
JulkisetArkisto