EtusivuKainuun sote > Laajakaista kaikille -hanke > Hankkeen tausta ja tavoitteet

Laajakaista kaikille -hankkeen tausta ja tavoitteet

Yleispalveluvelvoite

Valtioneuvosto käynnisti 4.12.2008 periaatepäätöksellään valtakunnallisen laajakaistahankkeen. Hankkeen tavoitteena on taata kaikille suomalaisille 1 Mbit/s laajakaistayhteydet sekä myöhemmässä vaiheessa tehokkaat 100 Mbit/s yhteydet lähes kaikille. Yhden megan yhteyden saaminen päätettiin varmistaa määrittelemällä laajakaistapalvelu yleispalveluksi ja nimeämällä alueille yleispalveluvelvolliset teleoperaattorit, jotka ovat velvollisia toimittamaan tilatun yhteyspalvelun ja varmistamaan sen toiminnan. Yleispalveluvelvoite astui voimaan 1.7.2010. Mitä tehdä, jos yleispalveluvelvoitteen mukainen palvelu ei toteudu?

Laajakaista kaikille 2015 -hankkeen toimintaperiaate

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan kaikille vakituisille asukkaille sekä yritysten/julkishallinnon vakituisiin toimipisteisiin on tarjottava nopeat, 100 Mbit/s yhteydet vuoden 2015 loppuun mennessä siten, että runkoverkko rakennetaan enintään kahden kilometrin päähän asunnosta tai yrityksen toimipaikasta. Viimeisen, enintään kahden kilometrin pituisen tilaajayhteyden hankkii kuluttaja omalla kustannuksellaan. Runkoverkon ja kuluttajayhteyksien kustannukset selviävät tarjouskilpailujen perusteella.

Laajakaista kaikille -hankkeessa keskitytään 100 Mbit/s yhteyksien (runkoverkkojen) hankesuunnitteluun sekä rakentamiseen haja-asutusalueille julkisen tuen avulla. Liikenne- ja viestintäministeriön teettämien arvioiden mukaan 95 prosentille vakinaisista asuinnoista, yritysten sekä  julkishallinnon organisaatioiden toimipaikoista nämä yhteydet oletetaan toteutuvan koko maassa 2015 mennessä kaupallisin perustein. Viestintävirasto on rajannut kartalle nämä maantieteelliset alueet, jotka eivät kuulu julkisen tuen piiriin. Tätä laajemman 95–99 % väestöpeiton saavuttaminen edellyttää julkisen tuen kohdistamista verkottamiseen.

Julkisen tuen runkoverkkohankkeiden kustannukset ovat valtion arvion (2008) mukaan koko maassa noin 200 miljoonaa euroa. Teleyritykset maksavat tästä vähintään kolmanneksen. Julkinen tuki (joka on kaksi kolmannesta) jakautuu valtion, kuntien ja EU:n kesken. 1.1.2010 voimaan tulleen laajakaistan tukilain mukaan kuntien maksuosuus laajakaistahankkeissa on 8, 22 tai 33 prosenttia hankkeiden tukikelpoisista kustannuksista riippuen kuntien taloudellisesta tilanteesta, runkoverkon pituudesta sekä kunnan asukaskohtaisista kustannuksista. EU-rahoitus tulee EU:n Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, ja sen hallinnoinnista vastaavat ELY -keskukset. Valtio tukee 2015 tavoitteiden mukaisten yhteyksien rakentamista kaikkiaan 66 miljoonalla eurolla ja EU:n maaseuturahasto 25 miljoonalla eurolla. 

Maakuntaliittojen rooli Laajakaista 2015 -hankkeessa

Työ toteutetaan maakunnissa Viestintäviraston sekä Liikenne- ja viestintäministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Maakuntien liitoilla, Kainuussa siis Kainuun maakunta -kuntayhtymällä, on hankkeessa koordinoiva ja ohjaava rooli.  Maakuntien liitot julistavat valtion tuen haettavaksi eli pyytävät operaattoreilta tai sellaisiksi ryhtyviltä hanke-ehdotuksia runkoverkkohankkeiden toteuttamiseksi. Ne myös vertailevat saadut hakemukset ja valitsevat runkoverkkojen toteuttajat. Jokainen kunta tekee lopulta itse päätöksen hankkeiden rahoituksesta ja aikataulusta ja sopii toteuttajan kanssa toteutuksesta.

 

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa maakunnissa laadittiin alustavat tarvekartoitukset alueiltaan sekä alustavat hankesuunnitelmat. Yhdessä kuntien kanssa laaditut alustavat hankesuunnitelmat sekä maakunnalliset hankeohjelma toimitettiin Viestintävirastolle lokakuussa 2009. Maakuntaliitot julistavat valtiontuen haettavaksi eli kilpailuttavat alueillaan kuntien vuosina 2010–2015 toteutettavat hankkeet  useammassa erässä, aloittaen kesällä 2010. Lisätietoa Laajakaista 2015 -hankkeen etenemisestä Kainuussa.

Viestintävirasto  julkaisee omilla verkkosivuillaan tiedot hankealueista, joilla julkinen kuuleminen on parhaillaan käynnissä. Kuuleminen järjestetään hankealueista, joille maakuntaliittojen on tarkoitus julistaa julkinen tuki haettavaksi. Viestintäviraston verkkosivut >>

 

Lisätietoa hankkeesta verkossa:

Lisätietoa tilaajaverkkojen tai kylä- ja seutuverkkojen rakentamisesta:

Lisätietoa:

Paula Karppinen, suunnittelija
Kainuun maakunta -kuntayhtymä
Sähköposti:
Puh. (08) 6155 4253, 044 7100 867

 Mitä mieltä olet laajakaistarakentamisesta? Haluaisitko kysyä siitä jotain?
Voit välittää kommenttisi ja tehdä kysymyksiä Kainuun hankkeen suunnittelijoille vapaamuotoisen kyselyn kautta >> 

Viimeksi päivitetty : 07.05.2012
JulkisetArkisto